RSS

Kaise manaye Bal Divas

11 Nov

Bachpan jidhr rota ho
Bal shoshan hota ho
Kachra nit dhota ho
Junm se phle maut ki gaud
Nam ki pooja.. jalye kunjk jot
Basta – shochlya sapna ho
Baltkar na kubhi thmna ho
Kya chacha Nehru ki jai kare
Nashe ki narak me bache pare
Naita banaye bate bari bari
Bachia hai sehmi – soshit Dari
Bal Divas jug hunsai hai
Aazadi mili bekar hai
durd rudn hahakar hai
Bal divas pe papoi ka adhikar hai
Khan-pan mahfil . avsar sarkar hai

Posted from WordPress for Android

Advertisements
 

Tags:

thank you.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s